> Strona główna > Blog
Tłumacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Marzec 2017
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ARTYKUŁY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materiały nadesłane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materiały
Artykuł pilotujący książkę Watykan Zdemaskowany - Papież musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chrońmy nasze dzieci -
Plaga społeczeństwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: Słońce zniszczy Ziemię!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskarża Watykan
Afery za Spiżową bramą

 
>  Blog
PRZEKAZ OD BOGA W RENNES LE CHATEAU - TESTAMENT RODU GRAALA cz.3 i cz.4
Data 04/12/2012 23:33  Autor Andrzej_Struski  Kliknięć 4538  Język Polish
 TESTAMENT RODU GRAALA cz.3 i cz.4

 TESTAMENT RODU GRAALA

 

Cz. 3

f/ Droga krzyżowa.

 

1/  2/ 

 

Cztery wybrane stacje z całej drogi krzyżowej w kościele parafialnym w Renne le Chateau.

 

Stacje drogi krzyżowej swoją konstrukcją odnoszą się do budowy ołtarzy i zbioru rzeźb ponad wejściem. Obrazy drogi krzyżowej w swej górnej części znajdują się w miejscu, gdzie w konstrukcji ołtarzy jest symbolizująca ród Chrystusa winorośl. Z kolei cała pozostała część obrazów stacji leży pomiędzy filarkami, które również są odniesieniem do konstrukcji ołtarzy i obrazu ponad wejściem. Oznacza to, że informacje zawarte w obrazach niektórych stacji będą się odnosiły do testamentu.

 

1/ Stacja pierwsza pokazuje nam odkrywającą się kotarę teatru zdarzeń z głównym aktorem w pierwszym planie, Jezusem Chrystusem.

2/ Kolejna stacja pokazuje ukrzyżowanego Chrystusa w otoczeniu osób towarzyszących, a pośród nich jest tylko jeden strażnik.

 

3/   4/ 

 

3/ Stacja trzynasta przedstawia obraz bardzo delikatnego obchodzenia się z ciałem Chrystusa. Wygląda to tak jakby osoby, które zdejmują go z krzyża, zwracały szczególną uwagę by nic mu się nie stało.

4/ Na tej stacji widać ciało niesionego do grobu Chrystusa a z jego boku płynie krew. Krew będzie płynęła tylko z rany żywego człowieka. Jest tu pokazany obraz, który mówi, że w grocie położono nieprzytomnego Jezusa. Po odzyskaniu świadomości ukaże się on potajemnie kilku osobom a następnie zniknie z pola widzenia społeczności.

 

g/ Trzej chłopcy

 

/ 2/ 3/ 

 

Trzech bliźniaczo do siebie podobnych chłopców jest przedstawione wraz z głównymi figurami w kościele.

 

 

 

1.      Postać opisana, jako Św. Józef trzyma na ręku pierwsze dziecko. Twarz tej postaci przedstawia nam młodego mężczyznę a nie starego Józefa. Ta twarz jest bardzo podobna do wyglądu oblicza, jakie często posiadają figury Chrystusa. Chrystus trzyma w prawej ręce kwiat lilii.

2.      Postać opisana, jako Matka Chrystusa trzyma na ręku drugie dziecko. W kontekście do dziecka, które trzyma Chrystus, ta postać przedstawia Magdalenę. Dowodem jest tu korona z lilią, która wskazuje na ród Chrystusa i Magdaleny, jako przyszłe pokolenia królów z lilią w herbie.

3.      Postać Antoniego z Padwy, trzyma na ręku trzecie dziecko. W prawej ręce również trzyma kwiat lilii a dziecko stoi na otwartej książce, którą trzyma w lewej ręce.

 


Na fresku, który widnieje po przeciwnej stronie ołtarza w jednej ze scen jest przedstawiona ta sama postać niewiasty, która jest opisana, jako Matka Chrystusa z dzieckiem na ręku. Obie niewiasty są z twarzy identyczne. Tu jest pokazana jak opiekuje się czworgiem dzieci. Starszą dziewczyną, dwojgiem synów i małym dzieckiem na ręce. W tym widoku jest ona w towarzystwie Chrystusa, będąc od niego młodszą osobą. Taki wizerunek wyklucza, by tu na fresku i na posągu, mogła być przedstawiana Matka Chrystusa, jest to Magdalena z dziećmi. Po zastosowaniu w stosunku do tego fresku odpowiedniej obróbki w postaci cięć, widok tej rodziny znika a pozostaje widok, jaki można zobaczyć z miejsca przed ukrytym w górach grobowcem Magdaleny i Chrystusa.

 

h/ Malowidła we wnętrzu kościoła.

 

 

Na całym zapleczu ołtarza widoczne są inicjały w postaci zespolonych liter M i S. Taka forma litery M występuje na postumencie figurki niewiasty po lewej stronie przed kościołem. Tam, jako inicjał, jest połączona z literą A.

 

Inicjał w kościele dotyczy tej postaci niewiasty, która jest przedstawiana wizerunkiem figurki przed kościołem.

  

Alfa i Omega, tych liter nie mogło zabraknąć w zbiorze testamentu. W myśl przekazu od Boga, który jest zaszyfrowany w tekście Apokalipsy, alfa i omega symbolizują zakres wiedzy Syna Boga, który ma przyjść na Ziemię. Pierwsza i ostatnia litera alfabetu jednego z języków mówi, że człowiek oznaczony tym symbolem, będzie posiadał pełną wiedzę w jednej z dziedzin. Alfabet grecki odnosi się do języka aramejskiego a ten z kolei do tekstów biblijnych. Pełna wiedza wskazywanej postaci będzie, więc dotyczyła spraw boskich i duchowych.

 

Alfa i Omega w kontekście testamentu symbolizuje ojca żyjącej rodziny, przedstawianej w jego treści.

 

i/ Cechy wspólne symboli.

 

   

 

  

1.      Wszystkie krzyże w kościele ramiona mają zakończone kwiatem lilii, jest to jednoznaczne odniesienie do Chrystusa i jego potomków w królewskich rodach z lilią w herbie.

2.      Wszędzie występujące zdobienia roślinne z widocznym owocem, symbolizują płodność – rodzinę wielodzietną.

3.      Charakterystyczne filarki są w każdym miejscu, gdzie tworzą nawy dla przedstawienia wspólnych cech rodzinnych, różnych postaci.

4.      Lukowe formy zamykające filarki dopełniają budowy naw.

5.      Małe wieżyczki ponad sklepieniem naw również tworzą wspólnotę wizerunku.

Testament Rodu Graala 

Cz. 4

 

j/ Działanie proboszcza Berengera Sauniere w czasie tworzenia ostatecznej formy wizerunku testamentu.

 

Wielu ludzi w czasie historycznym przyczyniło się do utworzenia obecnie istniejącego obrazu Testamentu Rodu Graala. Różne działania, które wynikały z sytuacji życiowych powodowały tworzenie przez tych ludzi określonych rzeźb, obrazów, lub napisów. Całokształt obrazu istniał tylko w zamyśle Boga. Poszczególne części rozłożone w czasie wielu wieków, były wynikiem działania w zakresie indywidualnych potrzeb twórczych, lub rodowych przekazów. Wszystkie takie działania w swojej głębi posiadały boskie natchnienie duchowe, które nawet nie zostało rozpoznane ich zmysłami, jako wpływ zewnętrzny, tylko przyjęte z racji własnych potrzeb.

 

B. Sauniere, generalnie przebudował szatę ozdobną kościoła i jego okolic. Motywacje, jakie kierowały jego działaniami pochodziły z istniejących ozdób i tajemniczych manuskryptów. W swojej pracy brał pod uwagę przekazy historyczne spadkobierców rodu i przekazy żyjących jego potomków. Uwzględniał również informacje zawarte w obrazach znanych mistrzów malarstwa.

 

W efekcie stworzył dwa zaszyfrowane dzieła, które posiadają cechy kompletnego wizerunku i spójnego przekazu, na planie Testamentu Rodu Graala i na planie informacji o miejscu ukrycia jakiegoś ważnego skarbu. W sprawie dotyczącej miejsca ukrycia grobowca Magdaleny, współpracował z proboszczem H. Boudetem i przekazał własną część informacji.

 

Zaszyfrowanie tych wszystkich informacji, było na tyle głębokie, że nikt przed nami nawet ich nie wskazał w sposób rzeczywisty. Wszelkie publikacje, których było bardzo dużo a pośród nich wiele bezcelerów wydawniczych, nie wniosły realnej szansy na odkrycie tych tajemnic. Do odkrycia ich niezbędne były informacje pomocnicze, które posiadałem z racji poznania wiedzy od Boga.

 

B. Sauniere był osobą wybraną, o czym świadczy jego data urodzenia, urodził się 11 kwietnia 1852 roku, jako najstarszy z siedmiorga rodzeństwa. Data urodzenia wskazuje na znak zodiakalny Barana i taki znak zodiaku jest wyrzeźbiony na wizygockiej kolumnie, która była jednym z dwóch filarów podtrzymujących ołtarz w kościele przed jego remontem. Według informacji historycznych w takim filarku B. Sauniere odnalazł 4 manuskrypty.

 

Filarek stał w takiej pozycji, że znaki i napisy były odwrócone, co może świadczyć – czytaj inaczej. Natomiast inicjały w dolnej części filarka są w normalnej pozycji i symbolizują jak opisałem w cz. 1. Według interpretacji ten inicjał ma oznaczać „Ave Maryja”, jednak biorąc pod uwagę, że wykonany został przez Wizygotów w VII wieku trudno przyjąć by dotyczył Matki Chrystusa.


 
Oryginalny wizygocki filarek, który znajduje się w muzeum parafialnym.

 

Odwrócone liczby uzyskują znaczenie szczególne w odniesieniu do innego miejsca, które znajduje się przy drzwiach wejściowych do kościoła.

 


 

Cyfry na filarku są odwrócone i posiadają nietypową formę a te na kościele jednoznacznie mówią o jakiejś dacie. W odniesieniu do wyrzeźbionej postaci, która może symbolizować rodzące się dziecko, ta data będzie miała znaczenie daty urodzenia zapowiadanej w testamencie postaci matki lub ojca. W świetle obu liczb należy tę datę odpowiednio zinterpretować.

 

Istnieje tu wskazówka w postaci wyrzeźbionego liścia, który ma siedem kulek a liczba siedem w Apokalipsie, jest najważniejszym kluczem do jej odszyfrowania. Mówi, że wszystko, co jest symbolizowane siódemką pochodzi z Nieba. Z tego wynika, że to rodzące się dziecko i liczba siedmiu kulek, jak również data, symbolizują datę narodzin zapowiadanego przyjścia Syna Boga, ojca we wskazywanej testamentem rodzinie.

 

W jaki sposób B. Sauniere wskazuje na inicjały i datę urodzenia?

 


 

Odręczny rysunek księdza Saunière przedstawia koło zodiaku i wpisane w nie trójkąty a na obwodzie koła litery i symbole.

 

W dolnej części koła zodiaku widnieje litera „S” a obok niej po dwie litery z prawe i lewej strony. Swoją wielkością te pięć liter wyróżnia się z pośród wszystkich tu widniejących. Ostatni wyraz w opisie koła zodiaku brzmi „Jason”. Czytanie od prawej do lewej jest uzasadnione w dwojaki sposób. Tak poruszają się wskazówki zegara i w takim kierunku przemieszcza się Słońce po znakach zodiaku na nieboskłonie.

 

W kolejnej odsłonie tego szyfru, mamy te litery zapisane w postaci zwykłego pisma, JA – S – ON. W polskim znaczeniu takiego zapisu a tak on wygląda, napis mówi, Moje nazwisko zaczyna się na „S” i jego nazwisko będzie się zaczynało na „S”.

 

W tym momencie wyjaśniło się znaczenie trzeciej litery dotyczącej inicjałów.

1.      „M” i „A” z postumentu.

2.      „M” i „S” z tak dużej ilości symboli istniejących za ołtarzem.

3.      „S” Będzie pierwszą literą nazwiska a „M” imieniem matki, z kolei „A” imieniem ojca, zapowiadanej testamentem rodziny, spadkobierców Chrystusa na Ziemi.

 

Sauniere urodził się w 1852r. 11 kwietnia, jest, więc zodiakalnym baranem a taki znak zodiaku jest wyrzeźbiony na postumencie.

 

Symbol zodiakalny lwa, wyrzeźbiony na postumencie dotyczy postaci zapowiadanej a znak barana dotyczy B. Sauniera.

 

Niewątpliwie data urodzenia Bérengera Saunière, jak również jego działalność w Rennes le Chateau, nobilitują go do pozycji czynnika wiążącego informacje zawarte w Testamencie Rodu Graala. Jego data urodzenia związana jest z informacjami zaszyfrowanymi w motywach wyrzeźbionych na postumencie. Ta sytuacja wyjaśnia, dlaczego ksiądz Saunière objął parafię i przeprowadził te wszystkie prace.

 

 

   

Spróbujmy z posiadanych liczb, złożyć datę urodzenia ojca zapowiadanej testamentem rodziny.

 

Wyrzeźbione cyfry mają specyficzny wygląd, dwie jedynki są identyczne jak dwie litery I w napisie MISSION. Taka forma łączy napis z liczbą i w efekcie tworzy wspólny przekaz. Liczba dotyczy daty urodzenia zapowiadanego Syna Boga, który będzie związany ze sprawą wskazywaną napisem „MISSION”

 

Forma litery „A” w inicjale, poprzez zakrycie wierzchołkiem środkowego krążka łączy ją z 9 krążkami, czyli łączy ją z cyfrą 9.

 

1.      Liczba 9, która będzie określała jakieś cechy w dacie urodzenia.

 

Dwie jedynki posiadają płytsze wgłębienia, co odróżnia je od pozostałych i pozwala utworzyć niezależną liczbę 11.

 

2.      Liczba 11, która po uwzględnieniu cech liczby 8, jako miesiąca urodzenia, może oznacza dzień urodzenia.

 

Pozostała cyfra 8, która odnosi się do Lwa w znaku zodiaku.

 

3.      Liczba 8, która jest ostatnią wskazywaną przez sposób wykonania rzeźb, spełnia podział liczby 1891 na uzasadnione części liczbowe.

 

Nie posiadamy jeszcze roku urodzenia a pozostała nam tylko jedna liczba „9” do dyspozycji.

 

Niewiele by ona wskazywała gdyby nie B. Sauniere, jako element całej układanki testamentu. Miesiąc kwiecień z jego daty urodzenia zgadza się z charakterem rzeźby znaku zodiaku Barana, który jest elementem wspólnym ze znakiem zodiaku Lwa, jako wizerunek na postumencie.

 

Taka wspólnota pozwala na zmianę daty urodzenia B. Sauniere; - 1852r. kwiecień 11.

Zakres zmiany możemy przeprowadzić tylko w sposób wstawienia cyfry „9”, która pozostała do dyspozycji. Biorąc pod uwagę skalę czasu historycznego logiczna jest tylko zmiana w zakresie setek lat.

 

Data B. Sauniere to 1852r wymieniamy „8” na „9” i otrzymujemy Datę urodzenia Syna Boga 1952r.

 

Po uzupełnieniu wszystkich logicznie i zgodnie z zasadami uzyskanych składników liczbowych otrzymujemy pełna datę urodzenia Syna Boga 11 08 1952r

 

 

                                                          WNIOSKI

 

Reasumując w treści przedstawionej w postaci obrazów, zapisany jest Testamentu Rodu Graala. Jest on zaszyfrowany w Rennes le Chateau, na terenie kościoła i w jego otoczeniu. Możemy z jego wizerunku wyciągnąć kilka punktów, które będą kwintesencją przekazu Boga.

 

I.       Testament mówi o dwóch rodzinach, które są połączone więzami krwi.

II.    Rodziny te, są wielodzietne a dzieci w przeważającej mierze to chłopcy.

III. Pierwszą wskazywaną rodziną, jest żyjąca dwa tysiące lat temu, rodzina Chrystusa i Magdaleny.

IV. Ich synowie, byli protoplastami wszystkich rodów królewskich, które posiadają w herbie lilie.

V.    Rodzina Chrystusa i Magdaleny, poprzez zapis testamentu wskazuje swoich spadkobierców świętej krwi.

VI. Dla pełnego potwierdzenia rzetelności przekazu, zawarte w testamencie informacje wskazują na istnienie grobowca Chrystusa i Magdaleny.

VII.                     Przekaz testamentu, poprzez wartości kontekstowe, wskazuje kilka punktów zawierających precyzyjne informacje dotyczące spadkobierców.

 

1/ Testament po raz pierwszy musi by otwarty w czasie, gdy wskazywana rodzina czystej krwi, będzie miała dwoje dzieci i w czasie bezpośrednio po tym, urodzi im się trzecie dziecko.

2/ Matka w tej rodzinie będzie posiadała prawa królowej.

3/ Ojciec będzie wskazywanym proroctwami i oczekiwanym Synem Boga.

4/ Inicjały Matki, imię na literę „M”, nazwisko na literę „S”.

5/ Inicjały ojca, imię na literę „A”, nazwisko na literę „S”.

6/ Ojciec będzie posiadał pełną wiedze z zakresu wiedzy o Bogu i duchowości.

7/ Będzie on przedstawiał geometrię pochodzącą od Boga.

8/ Jego data urodzenia to, 1952r 11 sierpień.©
 Magdalena i Andrzej Struski de Merowing
29.11.12

Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgodą autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.

Rennes les Bains, Rennes le Chateau, France,FR,