> Strona główna > Blog
Tłumacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Marzec 2017
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ARTYKUŁY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materiały nadesłane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materiały
Artykuł pilotujący książkę Watykan Zdemaskowany - Papież musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chrońmy nasze dzieci -
Plaga społeczeństwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: Słońce zniszczy Ziemię!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskarża Watykan
Afery za Spiżową bramą

 
>  Blog
PRZEKAZ OD BOGA W RENNES LE CHATEAU - TESTAMENT RODU GRAALA cz.I i cz.2
Data 04/12/2012 23:31  Autor Andrzej_Struski  Kliknięć 5409  Język Polish
  TESTAMENT RODU GRAALA cz.I i cz.2

Przedmowa.
 

 

Rennes le Chateau jest miejscem, gdzie ulokowane są rzeźby i malowidła, które swoim wizerunkiem tworzą obrazowy zbiór treści „Testamentu Rodu Graala”. Zbiór ten, ukryty jest w chrześcijańskim klimacie świątyni, w jej rzeźbach i zdobieniach zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz kościoła.

 

Tu w Rennes le Chateau, twórcy Testamentu Rodu Graala, pozostawili znaki proroctwa „pisząc” na kamieniu i w obrazach. Rzeźby i malowidła, swoim charakterem, nie różnią się wiele, od innych motywów sakralnych, są takie by nie budziły podejrzeń, i mogły bezpiecznie zachować się do dzisiejszego dnia.

 

Cały zbiór tego testamentu, posiada wspólny mianownik, jest nim przekazywana obraz rodziny i potomstwa.

 

Z tych wizerunków, możemy wyciągnąć następujące wnioski.

1.      Rzeźby na kościele i w jego wnętrzu, ukazują informacje świadczące o istnieniu dwóch wielodzietnych rodzin.

2.      Jedna z tych rodzin żyła w przeszłości.

3.      Druga rodzina żyje obecnie i pochodzi, z krwi rodziny pierwszej.

4.      Szczegóły zawarte w wizerunkach wskazują cechy osobiste wszystkich postaci.

 TESTAMENT RODU GRAALA

                       

Cz. 1

I.                   Wskazanie miejsca ukrycia treści testamentu.

Treść testamentu ukryta jest w wizerunkach rzeźb i obrazów, które są dekoracjami kościoła w Rennes le Chateau, i w jego najbliższym otoczeniu.

 

 

II.                Z tych wizerunków, możemy wyciągnąć następujące wnioski.

Cały zbiór jest podzielony na kilka tematycznych pod zbiorów.

 

a/ Wizerunek serca Chrystusa, widoczny na figurce umiejscowionej na wilii Betanii.


 

Willa Betania z widoczną na wysokości 2 piętra figurką Chrystusa.

 

Mówiące serce Chrystusa, tak w skrócie można zdefiniować istotę tej rzeźby.  Wizerunek, który na postaci Chrystusa eksponuje Jego serce, jest bardzo wymowny. Serce z takim wizerunkiem jest symbolem twarzy, B. Sauniere uczynił tak, by zwrócić uwagę, na informacje ukryte w obrazach i rzeźbach.

 

Wygląd tego serca posiada szczególną wymowę, jednoznacznie wskazując na oczy, które są szeroko otwarte. Przy tych szeroko otwartych oczach, wyraźny kontrast widzimy patrząc na usta a raczej w miejsce gdzie one powinny być. Nie istnieją, a raczej nie ma ich, bo zamknięte koroną cierniową.

 

Wymowa ta, jest jednoznaczna a informacja, jaką uzyskujemy mówi, by bardzo wnikliwie patrzeć na wszystko, co się tu znajduje. Należy dojrzeć i ocenić każdy detal, będący nawet najdrobniejszym szczegółem istniejących tu zdobień. Patrzeć, to nie tylko widzieć, patrzeć to również myśleć, te szeroko otwarte oczy i tak szczelnie zamknięte usta, mówią jednoznacznie. Bardzo dokładnie oglądaj i bardzo dokładnie analizuj.

 

b/ Zdobienia ponad drzwiami wejściowymi do Kościoła.


1/   2/  

 


Widok „1”; - w pierwszym tle widzimy trzy podobne do siebie nawy. W środkowej stoi figurka niewiasty w dwóch bocznych są usytuowane dwie kwitnące rośliny. Kolejne dwie rośliny stoją poza nawami. Rośliny zdają się być identyczne, różni je sposób ekspozycji. Dwie rośliny, które stoją poza nawami, są przypisane do wspólnego charakteru obrazu, poprzez lokalizację ich na stopniach swego rodzaju podium. W taki sposób są one przypisane do wspólnej grupy pięciu eksponowanych widoków w pierwszym tle.

W zakres pierwszego tła należy zaliczyć szósty widok, jest nim pnącze winorośli, które poprzez okręg z napisem Św. Maria Magdalena, łączy ten widok z postacią niewiasty.

 

Taki charakter ekspozycji sześciu widoków, sugeruje pełną ich wspólnotę. Można przyjąć, że widoczne rośliny symbolizują ludzi. Gdyby rośliny miały być tylko dekoracją, powinny być bardzie różnorodne w swym wyglądzie. Identyczność w przyrodzie, jest rzeczą niespotykaną a zastosowanie naw, jako ekspozycji równej człowiekowi, jest jednoznacznie wymowne.

 

One symbolizują ludzi, ludzi, którzy są związani ze Św. Marią Magdaleną.

 

Widok „2”: - Wizerunek Św. Marii Magdaleny w ciąży, która trzyma krzyż na rękach, jednoznacznie wskazuje, że w czasie po ukrzyżowaniu Chrystusa jest ona w ciąży.

Zdobienia dwóch filarków po obu stronach Magdaleny, są tak wykonane by w określonej perspektywie, ukazywały wzory przypominające małe dzieci. Symboli dzieci jest tutaj kilka, co jest wskazaniem na wielodzietną rodzinę.

 

Ekspozycja Magdaleny świadczy o życiu Chrystusa, człowieka, który poza kanonami kultu, jest normalnym mężczyzną i wraz z Magdaleną ma kilkoro dzieci.

To wskazanie jest wyrażone rzeczą, którą ona trzyma w rękach, (jest to krzyż symbol Chrystusa) w odniesieniu do widocznej ciąży i symboli dzieci.

 

Lilie wyrzeźbione ponad głową Magdaleny wskazują na ich potomków, przyszłe rody królewskie z lilią w herbie.

 

3/  4/  


Widok „3”; - Winorośl jest eksponowana na całej podstawie podestu.

Winorośl będąc uznanym symbolem Chrystusa, wskazuje na jego postac w tym obrazie, i jako szósty widok pierwszego planu, symbolizuje Chrystusa, jako podstawę wskazywanej tu rodziny.

 

Na liściach winorośli są widoczne nacięcia, których wygląd jest powiązany ze znakami wskazującymi miejsce lokalizacji w Rennes les Bains grobowca Magdaleny. W takim kontekście można przyjąć założenie, że ten grobowiec jest wspólnym, Magdaleny i Chrystusa. Drugim znaczeniem nacięć, jest informacja dzieląca widoki tego obrazu, na symbole wskazujące dwie rodziny.

 

Jedna już leży w grobie i pozostał po niej ród z lilią w herbie i druga żyjąca, która jest symbolizowana kwitnącymi roślinami, będąca bezpośrednimi spadkobiercami krwi Chrystusowej.

 

Widok „4”; - Identyczny wygląd czterech roślin, jest nienaturalną formą dla dekoracji kwiatami, natomiast doskonałą symboliką w kwestii przekazu dotyczącego rodziny. Istnieją dwie różnice w identyczności wyglądu tych czterech roślin. Pierwsza charakteryzuje się podziałem na rośliny w nawach i te, które nie stoją w nawach tylko na wspólnym podium. Druga różnica dzieli również te same rośliny, te w nawach posiadają po dwa liście więcej, niż te, które stoją na podeście.

 

W odniesieniu do Magdaleny, której postac jest umiejscowiona w nawie, można przyjąć, że dwie nawy z roślinami symbolizują ojca i matkę, pozostałe dwie dzieci.

 

Szczególny wygląd liści, drugie liście zakrywają owoce (nienaturalnie zamykając im dostęp do światła) mówią, że takie rzeźby roślin symbolizują opiekę nad potomstwem. Taki wygląd u wszystkich roślin symbolizuje wielodzietną rodzinę.

 

Rośliny są pokazane w trakcie rozwoju biologicznego, taki wizerunek wskazuje na życie. Różnica pokazana w mniejszej ilości liści na dwóch roślinach, ukazuje czas w rozwoju roślin a tym samym w życiu rodziny. Wszystkie rośliny posiadają taką samą ilość kwiatów, jedynie dwie mają mniej liści, czyli dwoje dzieci już żyje a kolejne mają być poczęte. Kwiaty oznaczają stan zapylenia w rozwoju rośliny, tym samym w rodzinie powinno by poczęte kolejne dziecko.

 

W tym miejscu i momencie zapisany jest czas odczytania testamentu. Jest on tożsamy z czasem, gdy wskazywana testamentem rodzina, pocznie trzecie dziecko.


c/ Figurka niewiasty w koronie znajdująca się po lewej stronie przed wejściem do Kościoła oraz, zawarte na niej rzeźby i napisy

 

1/ Druga figurka niewiast w ciąży, stoi na postumencie po lewej stronie przy wili Betanii. Posiada dwie cechy charakterystyczne: - koronę z ośmiu wież i różaniec przewieszony przez prawe ramie.

 

Korona zbudowana z wież, jest symbolem walki, lub całkowitej zmiany. Zburzenie starego porządku i zbudowanie od nowa. Takiej korony nie może mieć Matka Chrystusa. Z kolei Magdalena nie może dysponować różańcem. Jego pierwsze formy stosowania notowane są na trzynasty wiek w religii katolickiej. Kult Magdaleny to głównie środowisko Albigensów -Katarów, mordowanych w papieskich krucjatach.

 

Różaniec jest tu szczególnym wskazaniem, wiszący na przedramieniu mówi, ze już nie jest używany. Nie jest trzymany w dłoni, tylko odsunięty na przedramię. Postac, która go tak trzyma, mogła porzucić wiarę chrześcijańską.

 

W kontekście testamentu, należy przyjąć, że eksponowana w taki sposób niewiasta, jest matką we wskazywanej obrazem ponad drzwiami wejściowym do kościoła, żyjącej rodzinie potomków Chrystusa i Magdaleny.

 

1/  2/ 2/ Postument, na którym stoi tajemnicza niewiasta.

W dolnej części postumentu znajduje się znak utworzony z liter A i M. Forma tych liter jest tak dobrana, by razem utworzyły wizerunek dziecka. Ten znak graficzny wskazuje inicjały rodziców i dziecko. Dziecko jest dziewczynką, tym samym litera M, jako najbardziej połączona z postacią dziecka będzie inicjałem imienia Matki. A jako kolejna litera symbolu, będzie inicjałem imienia ojca.Powyżej znaku, widnieje napis MISSION a pod nim cyfry 1891.

Napis jest wyrzeźbiony w szczególny sposób, wygląda to tak, jakby celowo wskazywane były wybrane litery. Tymi wybranymi literami są dwie litery S.

 

Cyfry również są rzeźbione w taki sposób, by wykazać indywidualny wizerunek niektórych cyfr. Szczególny wygląd cyfr, pozwala na interpretację liczby, lub pojedynczych cyfr.
Informacjami pomocnymi w interpretacji napisu i cyfr, są znaki umieszczone na postumencie. Widoczne tu są dwa symbole u podstawy krzyża, po lewej znak zodiaku Barana a po prawej symbol męski. Należy przyjąć, że strona prawa będzie odpowiadała postaci ojca, co wynika z istniejącego tu znaku męskiego. Ponad prawym ramieniem krzyża widoczny jest drugi znak zodiaku Lew. W tym miejscu do inicjału imienia ojca litery A, dodajemy miesiąc jego urodzenia, będzie to lipiec – 7, lub sierpień – 8.

 

Czy znak Barana odpowiada matce?

Na to pytanie brak jednoznacznej odpowiedzi, dlatego, że nigdzie nie ma znaku wskazującego na kobietę. Z kolei w związku z testamentem, istnieją inne przesłanki, które mogą mieć związek z tym znakiem zodiaku.

TESTAMENT RODU GRAALA Cz. 2 


3/ 
 4/ 


3/ Niewiasta w ciąży na postumencie z koroną i różańcem nie jest ani Maryją ani Magdaleną.

W kontekście testamentu, należy przyjąć, że eksponowana w taki sposób niewiasta, jest matką we wskazywanej obrazem ponad drzwiami wejściowym do kościoła, żyjącej rodzinie potomków Chrystusa i Magdaleny.

 

4/ Wizerunek pokazuje, że ta niewiasta posiada prawo do tytułu królowej, co wskazane jest koroną na jej głowie. Biorąc pod uwagę fakt, że nie jest to matka Chrystusa, wyniesiona przez chrześcijaństwo do miana królowej, to ta niewiasta musi posiadać inne niezbywalne prawa do tego Królowej.

 

d/ Ołtarz w kościele.1/   2/ 

1/ Kolejny zbiór informacji wnosi wizerunek ołtarza w kościele.

Już w pierwszej ocenie pierwszego planu ołtarza, widoczna jest podobne rozwiązanie formy budowy ołtarza i zbioru rzeźb ponad drzwiami wejściowymi – widok 2. Uzupełnieniem tego wspólnego wizerunku jest forma konstrukcji ołtarza, który znajduje się w wilii Betanii – widok 3.3/   4/ 


3/ Na pierwszym planie widoku ołtarza w wilii Betanii, poza wręcz identyczną z poprzednimi dwoma wizerunkami, budową dolnej partii ołtarza, tu w górnej części ołtarza istnieje zupełnie nowy obraz w postaci witrażu. Wyeksponowanie półokrągłego wizerunku z zagęszczonym ciemniejszym kolorem w pionowej osi, zmusza do zastanowienia się nad tym widokiem. Ołtarz w Wilii Betanii wygląda tak, jakby jego górna część została rozebrana a miejsce po nie zastąpił widok górzystego terenu. W związku z tym widokiem, należy wyciągnąć odpowiednie wnioski, jako, że nie może być on przypadkowy.

 

Pół okrągła forma a szczególnie ten element witrażu, który pokazuje zagęszczenie wzorów przy osi pionowej, kieruje temat do fresku znajdującego się w kościele po przeciwnej stronie ołtarza.

 

4/ Ogólny wizerunek tego fresku, jest podobny do wizerunku witraża. W konstrukcji fresku istnieje pewien szczegół, który posiada związek z widokiem pionowego zagęszczenia przy osi na witrażu. Wyeksponowanie poprzez wysunięcie do przodu, części środkowej z całego fresku, pozwala na utworzenia innego widoku.

 

5/, Jeżeli złożymy widok fresku w taki sposób, by wysunięta do przodu jego część została zakryta, ukaże się inny widok. Znika góra z postaciami, wraz z postacią Chrystusa i Magdaleny, które w myśl tego wizerunku leżą w grobowcu. Nowy widok przedstawia taki pejzaż, jaki jest widoczny z miejsca, gdzie znajduje się grobowiec. 

5/   

5/ Pierwszy krok w poszukiwaniu właściwego widoku.

 

Pierwszy plan tego widoku przedstawia trzy skały, jedna na drugiej w cyrkowej pozie. W naturze takie skały nie występują. Widok tak ustawionych skał jest sugestią, że należy usunąć tę część obrazu, usunąć „cyrkową pozę skał”.

 

Na tym pejzażu jest widoczna dolina, która leży wzdłuż widoku. Lewa strona doliny jest wyeksponowana a prawa tylko zaznaczona, częścią ostatniego wzgórza. Na obrazie widoczne są dwa takie same krzewy i dwie takie same lilie. W odniesieniu do skał, które tu nie powinny być widoczne, wycięcie skał usunie jeden krzew i jedną lilię.6/  7/ 


Dwa zbliżenia pokazują znaki, które precyzyjnie oznaczają miejsca ucięcia widoku fresku z lewej „6’ i z prawej „7”. Tymi znakami są klinowe wcięcia widoczne w skałach. Po lewej skała za krzewem a po prawej skała ponad białym trójkącikiem.8/  


Widok „8” pokazuje pejzaż po złożeniu obrazu. Pierwszy plan, to gałązki jakiegoś krzewu, który rośnie ponad wejściem do grobowca, co dowodzi, że grobowiec znajduje się w górach. Drugi widok pierwszego planu pokazuje dwie lilie. Ta po prawej, jest rzeźbą a ta po lewej żywą roślina. Te lilie symbolizują dwie rodziny z rodu Chrystusa i Magdaleny. Chrystus i Magdalena leżą w tym grobowcu a wskazywana testamentem rodzina żyje.

Trzecim elementem pierwszego planu, jest widok skalistej - lewej strony doliny.

 

W dalszym planie obrazu, widoczne są dwa miejsca zabudowane, jedno w dolinie a drugie na czubku skał. Jest to widok Rennes les Bains, które leży w dolinie i ruin Blanchefort, które leżą dokładnie w takim usytuowaniu na wierzchołku skalistej góry. Ten widok jest dowodem, na to, że grobowiec Magdaleny i Chrystusa znajduje się w okolicy Rennes les Bains.


9/  
10/ 

9/ Winorośl jest wspólna cechą wszystkich trzech opisywanych obrazów, nie znika na ołtarzu w wilii Betanii, tak jak zniknęła rodzina Chrystusa. Winorośl, będąca pierwszo planową dekoracją trzech obrazów w kontekście do odniesienia dotyczącego grobowca pokazuje, że wskazywany w testamencie ród Chrystusa nadal żyje na ziemi. W odniesieniu do takiej informacji, należy dokładnie określić cechy dotyczące żyjącej rodziny, która jako druga jest wskazywana w treści testamentu.

 

e/ Ambona.

1/  2/ 


 

1/ Również ambona jest miejscem gdzie istnieją nawy, takie jak na poprzednich obrazach.

Wygląd tych naw jest wręcz bliźniaczo podobny do widniejących na obrazie ponad wejściem do kościoła.

 

Nawy zawierają w sobie postacie ewangelistów, jednak nie wszystkie. Cztery postacie ewangelistów są rozdzielone piątą. Postacią, która przedstawia człowieka trzymającego w lewej ręce symbol geometrii a palcem wskazującym prawej ręki pokazuje do góry. Taki wizerunek piątej postaci mówi, że geometria, którą przedstawia jest świętą geometrią. Wskazując palcem prosto „w Niebo”, przekazuje informację uzupełniającą, która świadczy, że ta geometria pochodzi od Boga.

 

Tożsamość tej postaci, jest wskazana poprzez rzeźby znajdujące się w dwóch nawach, które są usytuowane poza nawami z ewangelistami. Dwie dodatkowe nawy, są tak usytuowane, że zamykają cały zbiór postaci. Rzeźby w tych nawach przedstawiają takie same rośliny, jakie są widoczne ponad wejściem do kościoła. Rośliny są prawie identyczne, różnią się tylko ilością kwiatów a liście tych roślin nie chronią własnych owoców. Inaczej jak u roślin ponad wejściem, które poprzez przykrycie liśćmi owoców, symbolicznie wskazują opiekę nad dziećmi.

 

Tu przedstawione dwie rośliny, poprzez odkryte owoce symbolizują dwoje dorosłych a poprzez kwiaty dzieci. To, że te rośliny zamykają zbiór postaci w tym czterech ewangelistów,

i postac mężczyzny mówiącego o geometrii, świadczy o ich symbolice dotyczącej ludzi związanych z Chrystusem. Wskazywana rodzina, jest ściśle powiązana z piątą postacią, która przekazuje geometrie prosto o Boga.

 

Te dwie rośliny jak i pozostałe ponad wejściem stoją w identycznych wazonach, które swoim kształtem przypominają kielich, lub Graal. Jest to jednoznaczne odniesienie do Rodu Graala. Owoce tych roślin posiadają wygląd podobny do owoców winorośli, co symbolizuje Ród Chrystusa.©  Magdalena i Andrzej Struski de Merowing  
A.D.13.11.2012.

Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgodą autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.

Rennes les bains, Rennes le Chateau,