> Strona g│ˇwna > Blog
Kalendarz
Kwiecie˝ 2020
P W Ž C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano>  Blog
NOSTRADAMUS VATINICIA CODE
Data 28/04/2011 11:27  Autor Dorothy Kozlowska  Klikni੠19757  Jŕzyk Polish
“Przydomek, który przyj┬▒┬│ Nostradamus ┬│┬▒czy poprzez sk┬│ad literowy posta├Ž Chrystusa, Nostradamusa i Syna Cz┬│owieczego, który w czasach ostatecznych wed┬│ug Proroctw ma ┬┐y├Ž na Ziemi”  

 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE

 

“Przydomek, który przyj┬▒┬│ Nostradamus ┬│┬▒czy poprzez sk┬│ad literowy posta├Ž Chrystusa, Nostradamusa i Syna Cz┬│owieczego, który w czasach ostatecznych wed┬│ug Proroctw ma ┬┐y├Ž na Ziemi.” 

 

 

  
 

 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE – taki tytu┬│ widnieje na odnalezionej w 1982 przez w┬│oskich dziennikarzy Enza Massa i Roberto Pinotti w G┬│ównej Narodowej Bibliotece w Rzymie we W┬│oszech ksi┬▒┬┐ce, wewn┬▒trz niej widnieje podpis: Michel de Notredame. Inne przydane ksi┬▒┬┐ce tytu┬│y, które mo┬┐na mi├¬dzy innymi znale┬┐├Ž w wikipedii to: “The Vaticinia Michaelis Nostradami de Futuri Christi Vicarii ad Cesarem Filium D. I. A. Interprete” (Proroctwa Michela Nostradamusa dotycz┬▒ce przysz┬│o┬Âci papie┬┐y do Cezara jego syna, obja┬Ânione przez Lorda Abbota Joachima) lub Vaticinia Nostradami ( Proroctwa Nostradamusa). Ksi┬▒┬┐ka stanowi zbiór osiemdziesi├¬ciu akwarelowych wizerunków zebranych jako ilustrowany kodeks. Dokument mo┬┐e by├Ž znaleziony w bibliotece pod tytu┬│em, "Fondo Vittorio Emanuele 307".

 

Karta biblioteczna wype┬│niona przez Kartuzja├▒skich ojców do┬│┬▒czona do manuskryptu stwierdza, ┬┐e wizerunki nale┬┐a┬│y do Francuskiego jasnowidza Nostradamusa (1503-1566). Karta wskazuje, ┬┐e kodeks zosta┬│ przywieziony do Rzymu przez syna Nostradamusa - César de Nostredame w celu przekazania go kardyna┬│owi  Maffeo Barberini, który pó┬┐niej zosta┬│ papie┬┐em Urbanem VIII(1623-1644).

 

Wizerunki zawieraj┬▒ m.in. symboliczne przedmioty, litery, zwierz├¬ta, chor┬▒gwie, tr┬▒bki, krzy┬┐e, ┬Âwieczki; sugeruj┬▒ przysz┬│e k┬│opoty dla Ko┬Âcio┬│a katolickiego.

Niektórzy s┬▒dz┬▒, ┬┐e tajemnicze dziwne wizerunki s┬▒ proroctwami dotycz┬▒cymi naszej przysz┬│o┬Âci.

Na niektórych wizerunkach pojawia si├¬ posta├Ž Lwa.

 
 


   

 


 

Posta├Ž Lwa wyst├¬puje równie┬┐ w centuriach Nostradamusa:

 

 

VIII. 34

 

„Lew w Lyonie odniesie triumf:

Ofiarê z³o¿± Lui na zboczach Jury

Z tysi├¬cy mieszka├▒ców Wschodu, po siedem razy i trzy.

Obalony Papie┬┐ smier├Ž odnajdzie w Lyonie.”

 

 

Szczególn┬▒ uwag├¬ badaczy Nostradamusa zwróci┬│o siedem ko├▒cowych wizerunków. Wizerunek 66 - pierwszy  w kolejno┬Âci -  podkre┬Âla wa┬┐no┬Â├Ž s┬│o├▒ca w zwi┬▒zku z nadchodz┬▒cym wydarzeniem. Jak stwierdza Vincent Bridges: “seria siedmiu wizerunków pod koniec ksi┬▒┬┐ki

 
 
       

 

Nostradamus by┬│ prawdopodobnie powi┬▒zany z zakonem Templariuszy i ko┬Âcio┬│em St. Michel-de-Apocalypse w Salon-de-Provence na którym nad wej┬Âciem widniej┬▒ wizerunki, których symbole s┬▒ podobne do symboli zawartych w siedmiu wizerunkach Zaginionej Ksi├¬gi Nostradamusa. Na kopulastym tympanonie ko┬Âcio┬│a mo┬┐na mi├¬dzy innymi zobaczy├Ž ┬Žw. Micha┬│a, w├¬┬┐a, poni┬┐ej jego postaci widoczny jest baranek, jest równiez krzy┬┐ Templariuszy.  Po┬Âród tych centralnych postaci s┬▒ wizerunki Drzewa ┬»ycia wraz z burbo├▒sk┬▒ lili┬▒ Merowingów. 

'  


 

W filmie dokumentalnym jest poruszana kwestia trzynastego znaku zodiaku (Nostradamus bra┬│ pod uwag├¬ równie┬┐ gwiazdozbiór W├¬┬┐ownika). Kiedy s┬│o├▒ce wzejdzie w idealnym ustawieniu w lini prostej  z centrum galaktyki usytuowanym pomi├¬dzy Skorpionem a Strzelcem w konstelacji W├¬┬┐ownika - w tak zwanej “czarnej szczelinie” - b├¬dzie mia┬│o miejsce “Wielkie Ustawienie W Linii” - “Great Alignment”. Majowie opierali swój kalendarz na obserwacjach “ciemnej szczeliny”, nazywali j┬▒ Xibalba be lub Czarna Droga; byli ┬Âwiadomi gdzie ekliptyka przecina Czarn┬▒ Drog├¬ i nadawali tej pozycji na niebie szczególne znaczenie. S┬│o├▒ce ustawia si├¬ dok┬│adnie w linii prostej z tym punktem przeci├¬cia w czasie zimowego przesilenia w 2012 roku. Jest to ostatni dzie├▒ wed┬│ug kalendarza Majów, zimowe przesilenie: 21 grudnia 2012 roku.

 

 Jednym z najbardziej zadziwiaj┬▒cych i niezrozumia┬│ych elementów w ca┬│ym manuskrypcie jest napis “one male” - “jeden m├¬┬┐czyzna” w  wizerunku nr 67. Je┬Âli uwa┬┐nie spojrzy si├¬ na stron├¬ mo┬┐na  zauwa┬┐y├Ž te s┬│owa. 

 
  
 


 

Zastanawiaj┬▒ce jest dlaczego Nostradamus napisa┬│ te s┬│owa po angielsku, gdy┬┐ w tym j├¬zyku nie pisa┬│, pisa┬│ w j├¬zyku francuskim, greckim, w┬│oskim, ┬│aci├▒skim i prowansalskim; s┬▒ to jedyne s┬│owa napisane po angielsku na tej stronie i wyró┬┐niaj┬▒ si├¬ po┬Âród pozosta┬│ych s┬│ów, które si├¬ na niej znajduj┬▒.

 

Ksia┬┐ka zosta┬│a odkryta w tym czasie kiedy wielu ludzi bardziej fascynuje si├¬ obrazami ni┬┐ s┬│owami, ludzie przywykli do telewizji, fotografii, internetu, tego co kolorowe, co szybko przeka┬┐e informacje w przyjemny sposób, bo nie wymaga wysi┬│ku czy wi├¬kszego skupienia jak np. s┬│owo pisane. Czy Nostradamus to przewidzia┬│?

 

Cz┬│owiek wspó┬│czesny ┬┐yj┬▒cy w spo┬│eczno┬Âci XXI wieku jest cz┬│owiekiem ┬┐yj┬▒cym w ┬Âwiecie obrazów, które zewsz┬▒d w ┬┐yciu codziennym go otaczaj┬▒. Czy wizerunki stanowi┬▒ obrazow┬▒ ksi├¬g├¬ przepowiedni Nostradamusa skierowan┬▒ do cz┬│owieka ┬┐yj┬▒cego w takim ┬Âwiecie ?

 

Czy ilustracje te s┬▒ ostatnim “listem” Nostradamusa - “listem” zaszyfrowanym przekazanym w formie obrazów ludziom ┬┐yj┬▒cym w XXI wieku - w czasach ostatecznych?

 

Jak┬▒ wiadomo┬Â├Ž dla ludzi ┬┐yj┬▒cych w XXI wieku zawiera “list” od najwi├¬kszego jasnowidza wszechczasów?

 

Wed┬│ug Proroctw - tylko jeden cz┬│owiek – m├¬┬┐czyzna – ┬┐yj┬▒cy w Czasach Ostatecznych na Ziemi Syn Boga, potrafi prawid┬│owo odczyta├Ž Apokalips├¬ b├¬d┬▒c┬▒ swoistym “listem” do ludzi ┬┐yj┬▒cych w Czasach Ostatecznych przekazanym przez Jezusa Janowi – Objawieniem, które Jezus otrzyma┬│ od Boga jeszcze w Niebie, “listem” którego pierwsze trzy rozdzia┬│y skierowane s┬▒ jednoznacznym przekazem do Wybranych przez Boga.

 

Jak powiedzia┬│ Jay Weidner: “odkrycie tej ksi┬▒┬┐ki w tym czasie to nie przypadek. Jest to cz├¬┬Â├Ž procesu. A fakt, ┬┐e zosta┬│ zrobiony film i pokazany ┬Âwiatu jest cz├¬┬Âcia tego procesu i je┬Âli Nostradamus móg┬│ zobaczy├Ž przysz┬│o┬Â├Ž wiedzia┬│ równie┬┐, ┬┐e to si├¬ zdarzy.” Je┬Âli tak mia┬│o by├Ž, ┬┐e  ta ksi┬▒┬┐ka zosta┬│a odkryta dopiero teraz na pocz┬▒tku nowego tysi┬▒clecia to odszyfrowanie jej znaczenia jest tym pilniejsze.”

 

“One male” - “jeden m├¬┬┐czyzna” - czy to znaczy, ┬┐e na ziemi w czasach, gdy j├¬zyk angielski b├¬dzie j├¬zykiem dominuj┬▒cym na ┬Âwiecie a internet b├¬dzie g┬│ównym ┬Ârodkiem przekazywania informacji  oraz  obraz b├¬dzie mia┬│ du┬┐y wp┬│yw na  ┬┐yj┬▒cego cz┬│owieka b├¬dzie równie┬┐ - w tych czasach -  ┬┐y┬│ jeden m├¬┬┐czyzna, który b├¬dzie potrafi┬│ w┬│a┬Âciwie odczyta├Ž “list” - wizerunki Nostradamusa i przekaza├Ž odczytane przez siebie informacje ludziom ┬┐yj┬▒cym w XXI wieku ?

 

Czy ksi┬▒┬┐ka by┬│a zagubiona, czy mo┬┐e tak w┬│a┬Ânie mia┬│o by├Ž by zosta┬│a odkryta i objawiona ┬Âwiatu po 400-tu latach, gdy┬┐ wtedy b├¬dzie czas na odszyfrowanie zawartych w niej wizerunków - gdy┬┐ wtedy b├¬dzie ┬┐y┬│ wskazywany przez Nostradamusa - “jeden m├¬┬┐czyzna”.

 

 

 

Zebra┬│a i opracowa┬│a na podstawie ┬╝róde┬│ 

© Dorothy Kozlowska

Powy┬┐szy tekst jest tekstem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod┬▒ autora oraz podaniem linku.

 

┬»ród┬│a:

http://en.wikipedia.org/wiki/Vaticinia_Nostradami

http://www.encyclotopia.net/en/v/a/t/Vaticinia_Nostradami_ff17_Origins.html

http://topdocumentaryfilms.com/the-lost-book-of-nostradamus/

http://www.history.com/content/nostradamus/about-the-show

http://www.history.com/content/nostradamus/nostradamus-book-drawings

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gwiazdozbi%C3%B3r_W%C4%99%C5%BCownika

http://www.answers.com/topic/galactic-alignment-1

http://alignment2012.com/whatisga.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Nostradamus

http://vincentbridges.com/category/nostradamus/

http://vbaines.wordpress.com/2007/10/07/the-lost-book-of-nostradamus/

http://en.wikipedia.org/wiki/Salon-de-Provence

http://www.youtube.com/watch?v=MnAwK2Li77Q

 

┬»ród┬│a obrazków: 

http://www.sevenstarhand.org/Vatican_Lies_Illuminated/index.html#Imageshttp://fiveprime.org/hivemind/Tags/agnusdei/Timeline

 Materia┬│ nades┬│any do redakcji portalu www.andrzejstruski.com
Redakcja Portalu nie ponosi odpowiedzialno┬Âci za nades┬│ane materia┬│y i tre┬Âci w nich zawarte