> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Wrzesie˝ 2019
P W Ž C P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
LE SERPENT ROUGE
Data 15/03/2011 23:01  Autor Magdalena Struska de Merowing  Klikni੠4272  Jŕzyk Polish
 

                                       LE  SERPENT  ROUGE


Oryginalny tekst Dokumentu Czerwonego Wê¿a w jêzyku francuskim i angielskim

 
 

Znalaz³am ciekawy tekst na temat publikacji Czerwonego Wê¿a.
Poni┬┐ej przedstawiam link do tej strony i informacje na niej zawarte:
http://le-serpent-rouge.blog.pl/archiwum/?rok=2010&miesiac=8
 
We┬╝miemy dzisiaj pod lup├¬ Czerwonego W├¬┬┐a. Pewnie zastanawiacie si├¬ dlaczego tak d┬│ugo trzeba by┬│o na to czeka├Ž. No niestety aby zrozumie├Ž czym jest lub hmm nie jest Le Serpent Rouge trzeba pozna├Ž histori├¬ Sauniere'a. Chocia┬┐by w tak telegraficznym skrócie w jakim zrobi┬│em to ja.
Sprawa z┬│o┬┐enia dokumentu do Biblioteki Narodowej w Pary┬┐u ma makabryczny posmak. Le Serpent Rouge nosi dat├¬ 17 stycznia 1967 jako autorów wymieniaj┬▒c Pierre'a Feugere'a, Louisa Saint-Maxenta i Gastona de Koketa. Kwit depozytowy z 15 lutego 1967 podpisany zosta┬│ przez ┬┐andarma Feugere'a, chocia┬┐ oficjalny datownik biblioteki mówi o 20 marca. Ró┬┐nica mi├¬dzy datami ma kluczowe znaczenie. W dniu pierwszej z nich domniemani autorzy cieszyli si├¬ zdrowiem, natomiast w dniu drugiej wszyscy ju┬┐ nie ┬┐yli. Ca┬│a trójka pope┬│ni┬│a samobójstwa, wieszaj┬▒c si├¬ w nocy i nad ranem z 6 na 7 marca 1967 roku. Saint-Maxent i de Koker wieczorem 6 marca, Feugere oko┬│o 6 rano dnia nast├¬pnego.  
Nie podlega w┬▒tpliwo┬Âci, ┬┐e dokument którym si├¬ zajmiemy jest najbardziej intryguj┬▒c┬▒ cz├¬┬Âci┬▒ Dossiers Secrets. Nosi podtytu┬│ "Uwagi o Saint-Germain i Saint-Sulpice w Pary┬┐u". To plik lu┬╝nych kartek z tekstami ┬┐ywcem przepisanymi z ró┬┐nych prac dotycz┬▒cych paryskiego ko┬Âcio┬│a Saint-Sulpice w dzielnicy Saint-Germain-des-Pres. Dok┬│adna analiza tekstu przyniesie nam zawód- nie ma w nim ani s┬│owa o Rennes-le-Chateau. Dopiero czytaj┬▒c z┬│owieszczy "poemat proz┬▒", graj┬▒cy rol├¬ wst├¬pu do dokumentu, zapala si├¬ lampka ostrzegawcza. Bingo!
Poemat, którego jedynym autorem jest Saint-Maxent, liczy trzyna┬Âcie zwrotek. Tytu┬│ami s┬▒ znaki zodiaku i dodatkowy trzynasty znak- W├¬┬┐ownik. Tekst utrzymany jest w tonie enigmatycznej przepowiedni. Opowiada histori├¬ podró┬┐y i poszukiwa├▒ "┬Âpi┬▒cej królewny", któr┬▒ cz├¬sto identyfikuje si├¬ z Mari┬▒ Magdalen┬▒. Autor zamieszcza niezliczone odniesienia do Rennes i okolic. Wspomina o szachownicy na któr┬▒ spogl┬▒daj┬▒ Asmodeusz i Jezus odnosz┬▒c to do posadzki w ko┬Âciele Sauniere'a. Pojawia si├¬ ┬│aci├▒ska maksyma znad chrzcielnicy "Par ce signe tu le vaincras". "Ryby" wspominaj┬▒ o tajemniczych ska┬│ach: bia┬│ej i czarnej. W okolicy wioski znajduj┬▒ si├¬ ruiny dawnej faktorii Templariuszy- Blanchefort oraz wzniesienie Rocque Negre (Czarna Ska┬│a). Ksi┬▒dz Sauniere zamówi┬│ reprodukcj├¬ "Pasterzy w Arkadii" Poussina, o której równie┬┐ jest wzmianka w tek┬Âcie dokumentu. Takich nawi┬▒za├▒ jest wi├¬cej. Osoby dobrze znaj┬▒ce Rennes wy┬│api┬▒ wszystkie wskazówki.
No w┬│a┬Ânie- wskazówki. Czy Czerwony W┬▒┬┐ mo┬┐e by├Ž map┬▒ maj┬▒c┬▒ zaprowadzi├Ž ┬Âmia┬│ka do skarbu? Liczba interpretacji idzie w dziesi┬▒tki. Bawiono si├¬ w wyznaczanie linii na mapach, wykre┬Âlanie po┬│udników i rysowanie okr├¬gów, szukaj┬▒c punktów wspomnianych w Le Serpent Rouge. Ale┬┐ oczywi┬Âcie A., ┬┐e u┬┐ywano te┬┐ nowoczesnych technologii. Skanowano powerzchn├¬ ziemi, robiono zdj├¬cia, komputerowo obrabiano dane w nadzieji odkrycia jaki┬ powi┬▒za├▒ geometrycznych, topograficznych, jakichkolwiek. Mimo zawzi├¬tych poszukiwa├▒ jak dot┬▒d nic konkretnego nie znaleziono. Albo W┬▒┬┐ tak dobrze strze┬┐e swych tajemnic i nie znalaz┬│ si├¬ jeszcze nikt na tyle o┬Âwiecony aby rozwi┬▒za├Ž zagadk├¬ albo... to kolejne fa┬│szerstwo.
W sprawie samobójstw wszcz├¬to ┬Âledztwo. Inspektor Frank Marie doszed┬│ do wniosku, ┬┐e trzej samobójcy nie mieli nic wspólnego ani z powstaniem Le Serpent Rouge ani co znacz┬▒ce, ze sob┬▒ nawzajem. Zastanawia tylko dziwna zbie┬┐no┬Â├Ž- 3 samobójstwa w Pary┬┐u, praktycznie jednego dnia w odleg┬│o┬Âci kilkunastu kilometrów od siebie (na stronie tytu┬│owej W├¬┬┐a widniej┬▒ nawet paryskie adresy ofiar). Kto┬ widocznie wykorzysta┬│ ten niesamowity zbieg okoliczno┬Âci podszywaj┬▒c si├¬ pod zmar┬│ych. Kto?
Szczegó┬│owa analiza ca┬│ych Tajnych Akt wykaza┬│a, i┬┐ napisane zosta┬│y na tej samej maszynie. Podejrzanym sta┬│ si├¬ oczywi┬Âcie nie kto inny jak s┬│ynny mitoman i za┬│o┬┐yciel Zakonu Syjonu Pierre Plantard. Legenda Rennes-le-Chateau by┬│a dla ludzi z jego otoczenia bardzo przydatnym narz├¬dziem do wzbudzenia wokó┬│ organizacji szumu i atmosfery tajemniczo┬Âci. 
© Magdalena Struska de Merowing.

Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod┬▒ autora tekstu oraz podaniem linku.


Zapraszam do zapoznania siê z polskim tekstem Czerwonego Wê¿a artyku³em Andrzeja Struskiego pt. "Kryszta³y Izis" :

Krysztaly Izis - autor Andrzej Struski