> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Listopad 2019
P W Ž C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
Blekitne jablka – Rennes le Chateau - dokumentacja fotograficzna
Data 13/02/2011 19:02  Autor Magdalena Struska  Klikni੠8483  Jŕzyk Polish
Spektakl ┬Žwietlny "Niebieskie Jab┬│ka'nie by┬│ nigdy w ca┬│o┬Âci prezentowany publicznie.  Magdalena i Andrzej Struscy przedstawiaj┬▒  2.5 godzinn┬▒ dokumentacj├¬ fotograficzn┬▒ z tego wydarzenia z dnia 17.01.2011r.w Rennes le Chateau.

 B┬│├¬kitne Jab┬│ka – Rennes le Chateau - dokumentacja fotograficzna.   
 
 

  

 

W Ko┬Âciele ┬Âwi├¬tej Marii Magdaleny w Rennes le Chateau  co roku  17 stycznia w zimowe po┬│udnie podczas ┬│adnej pogody promienie s┬│o├▒ca padaj┬▒ce na kolorowe witra┬┐e powoduj┬▒ przepi├¬kny spektakl ┬Âwietlny  na przeciwleg┬│ej ┬Âcianie wn├¬trza  Ko┬Âcio┬│a.

Spektakl ten w ca┬│o┬Âci trwa oko┬│o 2,5 godziny, zaczyna si├¬ on na krótko przed godzin┬▒ 12 w po┬│udnie a ko├▒czy si├¬ w cz├¬┬Âci pierwszej par├¬ minut po czternastej a w cz├¬┬Âci drugiej oko┬│o 15-stej.

Pierwsza cz├¬┬Â├Ž dotyczy ┬Âwiat┬│a s┬│onecznego wpadaj┬▒cego przez witra┬┐  umieszczony za figur┬▒ ┬Âw.Rocha tu┬┐ przy wej┬Âciu g┬│ównym do Ko┬Âcio┬│a.  Tutaj gra ┬Âwiate┬│ zaczyna pojawia├Ž si├¬ na pierwszym filarze umieszczonym tu┬┐ za chrzcielnic┬▒. Przesuwa si├¬ powoli pod stacj┬▒ Nr.V Drogi Krzy┬┐owej,  przechodzi pod figur┬▒ ┬Âw. Germanie a nast├¬pnie przemieszcza si├¬ pod stacj┬▒  Nr IV Drogi Krzy┬┐owej by wej┬Â├Ž na drugi filar w którym g┬│ówne góruj┬▒ce  niebieskie jab┬│ko ┬│┬▒czy si├¬ z kr┬▒┬┐kiem z malowid┬│a ┬Âciennego i na krótki czas o┬Âwietla jego ┬Ârodek, potem w├¬druje poprzez ┬Ârodek ko┬│a krzy┬┐a utworzonego z czterech li┬Âci ┬┐o┬│├¬dzia i ponownie wchodzi w  drugi kr┬▒┬┐ek tego malowid┬│a by nast├¬pnie pow├¬drowa├Ž do stacji Nr 3 Drogi Krzy┬┐owej  i  tutaj dok┬│adnie pod numerem  tej stacji zako├▒czy├Ž spektakl ┬Âwietlny ostatnim wygasaj┬▒cym jab┬│kiem.


Druga cz├¬┬Â├Ž spektaklu ┬Âwietlnego zaczyna si├¬ oko┬│o  trzy kwadranse po pierwszej a ko├▒czy si├¬ oko┬│o godziny 15 – stej.

Tu ┬Âwiat┬│o s┬│oneczne wchodzi przez witra┬┐ znajduj┬▒cy si├¬ tu┬┐ za figur┬▒ ┬Âw.M.Madelaine – Patronki Ko┬Âcio┬│a  a jego odbicie w postaci ca┬│ej gamy ró┬┐nokolorowych jab┬│ek pojawia si├¬ za stacj┬▒ Drogi Krzy┬┐owej Nr III a bezpo┬Ârednio pod figur┬▒ ┬Âw.Antoine Hermie, potem w├¬druj┬▒ one pod stacj├¬ Drogi Krzy┬┐owej Nr II pojawiaj┬▒c si├¬ na drzwiach  bocznych ┬Âwi┬▒tyni,  W├¬drówk├¬ swoj┬▒ ko├▒cz┬▒ w cz├¬┬Âci ┬Ârodkowej Ambony.

 

W ten niezwyk┬│y dzie├▒ ma┬│y Ko┬Âció┬│ek prze┬┐ywa obl├¬┬┐enie turystów pragn┬▒cych obejrze├Ž ten niespotykany widok. Wi├¬kszo┬Â├Ž obserwatorów uradowana  widokiem spektaklu pierwszego zaczynaj┬▒cego si├¬ tu┬┐ niedaleko wej┬Âcia g┬│ównego do ┬Žwi┬▒tyni nie zwraca wcale uwagi na rozpoczynaj┬▒cy si├¬ w ┬Ârodkowej cz├¬┬Âci Ko┬Âció┬│ka drugi spektakl.

Mimo tak du┬┐ej ilo┬Âci turystów przyby┬│ych  w ten dzie├▒ do Rennes le Chateau  z ca┬│ego ┬Âwiata  w Ko┬Âciele nie jest bardzo t┬│oczno gdy┬┐ prawie ka┬┐dy zwiedzaj┬▒cy jest tu dos┬│ownie kilka minut .

Spektakl ┬Âwietlny w ┬Žwi┬▒tyni ┬Âw. Magdaleny przedstawia drzewo z zawieszonymi na jego ga┬│├¬ziach  okr┬▒g┬│ymi owocami, które przypominaj┬▒ jab┬│ka. Poczynaj┬▒c od pierwszych chwil spektaklu w miar├¬ up┬│ywu czasu staje si├¬ on coraz bardziej wyra┬╝ny wygl┬▒da to tak jakby jab┬│ka dojrzewa┬│y. Nabieraj┬▒ wyra┬╝nie pomara├▒czowo-czerwonego koloru  podczas gdy kilka z nich ukazuje si├¬ w kolorze czysto niebieskim. W górnej cz├¬┬Âci  drzewa dominuj┬▒ 3 niebieskie jab┬│ka.

 

Plan Ko┬Âció┬│ka ┬Âw. Magdaleny.


 

 


  

 

 

   

Foto1 i 1a  W samo po┬│udnie promienie s┬│o├▒ca o┬Âwietlaj┬▒ chrzcielnic├¬ oraz figury postaci si├¬ tam znajduj┬▒cych.    


 
 
 

Foto 2. Na krótko przed godzin┬▒ 12 w po┬│udnie pojawiaj┬▒ si├¬ pierwsze zarysy jab┬│ek.
 


 
 

Foto 3.W tym momencie wy┬│ania si├¬ pierwsze niebieskie jab┬│ko.  


 
 
 

Foto.4. W samo po┬│udnie – pierwsze niebieskie jab┬│ko ca┬│kowicie widoczne. 
 
 

 
 
 

Foto.5.Cz├¬┬Â├Ž pierwsza spektaklu – Dojrzewaj┬▒ce jab┬│ka. 
 
  

Foto.6 W├¬drówka Drzewa jab┬│kowego.
 
 

 

 

Foto.7.Drzewo znajduje siê dok³adnie nad Stacj± Nr V.
 

 

  

Foto.8Jab┬│ka mijaj┬▒ Stacj├¬  Nr V.   


 
 
 

Foto.9..B┬│├¬kitne jab┬│ka z pierwszej fazy pod┬▒┬┐aj┬▒ w kierunku figury ┬Âw.Germaine.  


 
 
 

Foto.10. W tym momencie rozpoczyna si├¬ spektakl drugiej fazy jab┬│ek za stacj┬▒ Nr III  pod figur┬▒ ┬Âw. Antonie Hermie. Na fotografii widoczna jest równie┬┐ pierwsza faza niebieskich jab┬│ek.
 


 

 

Foto.11.Jab┬│ka z pierwszej cz├¬┬Âci docieraj┬▒ do Stacji VI  a jab┬│ka z cz├¬┬Âci drugiej przesuwaj┬▒ si├¬ w kierunku drzwi bocznych.
 
 

 
 
 

Foto.12.  Widoczne oba spektakle ┬Âwietlne.

 


 
 
 

Foto.13. Górne b┬│├¬kitne jab┬│ko ┬│┬▒czy si├¬ z kr┬▒┬┐kiem wchodz┬▒c w niego. Spektakl pierwszy min┬▒┬│ stacj├¬ Nr IV.   
 

Foto.14. B┬│├¬kitne jab┬│ka z pierwszej fazy widoczne na filarze drugim natomiast jab┬│ka z fazy drugiej wchodz┬▒ na filar.  
 
 

Foto.15.Niebieskie jab┬│ko wchodzi w ko┬│o ┬│┬▒cz┬▒ce krzy┬┐ po┬│┬▒czony z czterema  li┬Â├Žmi. 
 
 


 
 

Foto.16. Spektakl pierwszy dobiega koñca, spektakl drugi przesuwa siê w kierunku Ambony. 
 

Foto.17. Jab┬│ko fazy pierwszej opu┬Âci┬│o krzy┬┐ z┬│o┬┐ony z lisci czterech d├¬bów i wesz┬│o w drugi kr┬▒┬┐ek.  

 
 

 
 
 

    Foto.18. Faza druga spektaklu niebieskich jab┬│ek.                                         

 

 Foto.18. Jab┬│ka fazy pierwszej przemieszczaj┬▒ si├¬ w kierunku Stacji Nr III. 
  
 

  

 

Foto.19. Ostatnie jab┬│ka czerwone niebieskie  fazy pierwszej pod Stacja Nr III.    Foto.20. Jab┬│ko powoli wygasa.Foto.21. Aby za chwil├¬ ca┬│kowicie znikn┬▒├Ž.  
 
 Foto.22. Spektakl pierwszy dobieg┬│ ko├▒ca.  

 


 

Foto. 23. Spektakl drugi jeszcze trwa.  
 
 


 
 

Foto.24. Spektakl drugi porusza si├¬ w kierunku Ambony i Stacji  Nr I.


 
 
 

Foto.25. Spektakl drugi dobiega ko├▒ca na ┬Ârodkowej cz├¬┬Âci Ambony.  


 

Zapraszamy do Galerii Magdala na obejrzenie Spektaklu ┬Žwietlnego - Niesamowitej Gry ┬Žwiate┬│ Witra┬┐y – " Niebieskich Jab┬│ek "  dwu i pó┬│ godzinnej dokumentacji zdj├¬ciowej.

Dokumentacja zawiera 321 zdj├¬├Ž wybranych spo┬Âród.600 zdj├¬├Ž skatalogowanych.

 

MMagdalena Struska de Merowing

wspó┬│praca Andrzej Struski de Merowing

www.andrzejstruski.com

 © MMagdalena Struska de Merwoing Powy┬┐szy tekst jest tekstem autorskim.
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod┬▒ autora tekstu oraz podaniem linku.